شرایط گرانتی

 گرانتی دستگاه و قطعات

دستگاه از تاریخ فعالسازی و فاکتور خرید معتبر به مدت 12 ماه تحت ضمانت خرابی های ناشی از ساخت میباشد.

خدمات گارانتی مشتریان

خدمات رسا کیوسک شامل مشتریان واقعی “شما” خواهد بود.
مشتری واقعی رسا : افرادی که از محصولات رسا کیوسک به خوبی و در راستای ایفای نقش محصول استفاده میکنند.

شرایط تعویض دستگاه

دستگاه به مدت 7 روز از تاریخ فعالسازی و فاکتور خرید معتبر، در صورت داشتن ایراد سخت افزاری ناشی از ساخت دارای شرایط تعویض میباشد.

شرایط فاکتور معتبر

 1. دارای سربرگ، مهر فروشگاه و امضا فروشنده باشد.
 2. آدرس دقیق فروشگاه و شماره تماس درج شده باشد.
 3. نام مشتری در فاکتور خرید درج شده باشد.
 4. فاکتور مخدوش نبوده و بدون خط خوردگی باشد.
 5. تاریخ درج شده باشد.
 6. طلاعات کامل دستگاه در فاکتور درج شده باشد.

چه مواردی شامل گارانتی نمیشود؟

 1.  صدمات و ضایعات ناشی از ضربه ، سقوط ، حمل ونقل ، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی ، آتش و حرارت زیاد ، گرد و غبار شدید ، نوسانات برق ، رعد و برق و حوادث طبیعی
 2.  استهلاک تدریجی محصول از قبیل سایش و رنگ رفتگی
 3.  استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه
 4.  دستگاه هایی که دستکاری شده و یا توسط اشخاصی به جز نمایندگان مجاز رسا تعمیر شوند.
 5.  هر نوع دستکاری ، خدشه یا کنده شدن برچسب سریال یا هولوگرام ، مشخصات دستگاه یا هر نوع دستکاری یا آسیب برگ ضمانت نامه
 6.  مشکلات ناشی از خدمات رسانه ای شرکت های متفرقه
 7.  هرگونه خرابی در اثر استفاده از لوازم جانبی تاییده نشده از سوی شرکت رسا
 8. هر گونه خرابی در اثر استفاده نادرست از دستگاه و یا عمل نکردن به دستور العمل های ذکر شده در دفترچه راهنما
 9.  اقدام به سرویس، تعمیر یا هر گونه تغییر در محصول توسط نمایندگی غیر مجاز